Ochrana osobních údajů

placeholder-opis-naglowka-polityka-prywatnosci
1

Obecná pravidla

Společně se zpřístupněním našich webových stránek uvádíme podmínky shromažďování, zpracování a nakládání s informacemi získávanými prostřednictvím naší webové stránky www.mitko.pl. Prohlížením webových stránek Mitko Sp. z o. o. souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými na stránce. Každá osoba, která jakýmkoli způsobem využívá služby společnosti Mitko Sp. z o.o., souhlasí s aktuálním prohlášením o ochraně osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo na změnu v prohlášení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje uživatelů webu neprodáváme ani neposkytujeme třetím osobám.


2

Osobní údaje

Veškeré údaje v databázi společnosti Mitko Sp. z o.o. jsou považovány za důvěrné a nebudou zpřístupňovány jiným subjektům. Tyto údaje budou uchovávány a náležitě chráněny před neoprávněnými osobami, v souladu se „zákonem na ochranu osobních údajů“.

Administrátorem Vašich osobních údajů je společnost MITKO Sp. z o. o. se sídlem Osiedle 1-go Maja 16 G, 44-304 Wodzisław Śląski, zastoupena předsedou představenstva.

Zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich editaci. Zákazník má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů k obchodním účelům. Společnost Mitko Sp. z o. o. osobní údaje zákazníků neprodává ani neposkytuje třetím osobám, pokud ji to nenařizuje zákon, nebo pokud to není nezbytné při uplatňování nároků společností Mitko Sp. z o. o. v případě, že některý zákazník poruší práva společnosti.

Pokud je shromažďování osobních údajů nezbytné k realizaci stanoveného cíle a v souladu se zákonem (projednávání reklamací, vyřizování sporných záležitostí), může se touto činností zabývat také společnost Mitko Sp. z o. o.


3

Obchodní cíle

Zákazníci, kteří chtějí dostávat obchodní sdělení od společnosti Mitko Sp. z o. o. jsou po vyplnění kontaktního formuláře (vyplňují jméno a příjmení nebo název firmy a telefonní číslo, svoji emailovou adresu) požádání o dobrovolné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ve zvoleném cíli. V této souvislosti bude společnost Mitko Sp. z o. o. zpracovávat tyto údaje za účelem propagace vlastních služeb a/nebo výrobků a obchodních nabídek, které spočívají především v posílaní SMS zpráv a emailů osobám, jejichž kontaktní údaje byly společnosti Mitko Sp. z o. o., v souladu s polským zákonem o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 se změnami), dobrovolně poskytnuty při vyplnění kontaktního formuláře na stránkách www.mitko.pl.


4

Autorská práva

Veškerý obsah a informace na našich webových stránkách, především grafika, údaje, texty, fotky, videa a ostatní materiály jsou majetkem Mitko Sp. z o. o. a vztahuje se na ně polský zákon o ochraně dle zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a souvisejících právech (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 se změnami) v oblasti využívání, zobrazování, kopírování, předávání, šíření, změny nebo odstraňování. V souvislosti s výše uvedeným je veškerá činnost v uvedeném rozsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mitko Sp. z o. o. , nezákonná a bude považována za porušování práv duševního vlastnictví subjektu – Mitko Sp. z o. o.


5

Odkazy na stránky třetích osob

Pokud na stránkách byly umístěny odkazy / přesměrování na webové stránky jiných subjektu, byly určeny pouze pro pohodlnější používání webu. Společnost Mitko Sp. z o. o. není zodpovědná za obsah stránek ostatních provozovatelů, stejně jako za ochranu osobních údajů ostatních subjektů.


6

Webová stránka a Cookies (koláčky)

Některé oblasti webových stránek www.mitko.pl mohou využívat tzv. „cookies” za účelem sledování aktivity zákazníků, kteří navštěvují naše webové stránky. Za soubory „cookies” jsou považovány informatické údaje, především textové soubory, uchovávány v koncových zařízeních uživatelů a určených k prohlížení webových stránek. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení uživatele a pomáhají zobrazit webovou stránku přesně dle individuálních preferencí. „Cookies” obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, čas uchovávání v koncovém zařízení a unikátní IP adresu. Cookies Vás rozpoznají kdykoli znovu navštívíte naše stránky.

Vyhledávače uživatelům umožňují blokovat soubory cookies nebo je úplně odstranit. Můžete si tedy svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby žádné soubory tohoto typu neuchovával. Jelikož všechny vyhledavače byly naprogramovány tak, aby viděly, jak ve Vašem vyhledavači zablokovat nebo odstranit cookies z počítače, musíte přejít do Help Menu ve svém vyhledávači. Nezapomeňte však, že pokud zablokujete cookies, můžete také zablokovat některé funkce vyhledavače, čímž dojde ke snížení jeho funkčnosti. Naše společnost nezodpovídá za používání cookies na ostatních webových stránkách, které jsou uživatelům dostupné díky odkazům umístěným na našich stránkách. Soubory „cookies“ jsou využívány za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek potřebám uživatele a k optimalizaci webových stránek. Osobní údaje, které jsou během používání souborů „cookies” shromažďovány, lze sbírat výhradně za účelem provádění stanovených funkcí ve prospěch uživatele.


Pokud nesouhlasíte s používáním souborů „cookies“ dle výše uvedeného, vypněte je prosím v nastavení internetového prohlížeče nebo nepoužívejte webové stránky www.mitkoforevents.cz.

Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali jejich obsah.

MITKO s.r.o.