TISKOVÁ DATA


Požadavky na přípravu tiskových dat

Požadavky na přípravu tiskových dat:

- rozlišení bitmap podkladů min. 150 dpi (pro měřítko 1:1)
- všechny texty v křivkách
- specifikace barev ve CMYK
- požadovaný formát dat: A) ai - max. CS 6 | B) cdr - max. X5
- nezbytný náhled designu v jpg formátu.

POZNÁMKY PRO NEGRAFIKY


CMYK JE ZÁKLADEM

Barevnost projektů viditelná na monitoru nebo výtisku z kancelářské tiskárny neodráží skutečné barvy, proto by měly být soubory k tisku uloženy v barevném prostředí CMYK. V případě použití barev z palety Pantone budou tyto překonvertovány na jim barvou nejbližší protějšek z CMYK.

Použití barevného prostředí RGB sebou nese riziko nepřesné reprodukce barev.

V případě komplikovaných grafických projektů můžeme provést zkušební tisk ve velikosti A4. Vzorek vytiskneme a bezplatně odešleme, ale to se pojí s několikadenním prodloužením lhůty realizace objednávky.

Pamatujte si, že jen sublimace Mitko zaručuje nejlepší sytost a hloubku barev! Při solventním tisku souhlasíte s horší kvalitou tisku. To je obzvláště důležité, pokud vám záleží na věrné reprodukci barev.

OBECNÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE


JASNÁ PRAVIDLA

MITKO s.r.o. nenese vinu ani zodpovědnost za výrobní prodlení plynoucí ze změn, které provede zákazník po přijetí objednávky. Veškeré změny v zadání, rozsahu zakázky, designu atd. musí být provedeny výhradně mailovou formou.

Soubory předané obchodními partnery nejsou v Mitko s.r.o. archivovány.

Mitko s.r.o. nenese zodpovědnost za obsah, kvalitu připravených souborů a v nich obsažené překlepy nebo barevné změny. Povinností zákazníka je kontrola souborů a jejich dodání v bezchybném formátu. Veškeré zásahy do souborů spojené s jejich nesprávnou přípravou se budou pojit s dalšími poplatky podle sazby za hodinu práce grafika, o čemž budeme před tím, než tato skutečnost nastane, informovat mailovou formou.

V případě nutnosti provedení zkušebních tisků bude jejich cena připočtena k hodnotě faktury.

Nedodání barevného vzorce k zakázce vede k tisku z připraveného souboru. Mitko s.r.o. nenese zodpovědnost za reprodukci vytištěné barvy.

Zadavatel se zavazuje vyloučit firmu Mitko s.r.o. ze všech případných záležitostí spojených s nároky třetích osob za narušení jejich práv. Zadavatel se zavazuje zbavit firmu Mitko s.r.o. zodpovědnosti za obsah obsažený v tiscích.

Zadavatel souhlasí s využitím produktů, které si nechá zhotovit u firmy Mitko s.r.o., v reklamních materiálech a jako vzorek technických možností tiskárny.

Případné reklamace ohledně kvality výrobků musí být podávány písemně (e-mail) k posouzení během maximálně 14 pracovních dnů ode dne převzetí. V takovém případě má zadavatel povinnost dodat reklamovaný produkt do sídla dodavatele.