Hliníkové reklamní brány

Galerie

Hliníková reklamní brána se výrazně odlišuje od ostatních reklamních nosičů. Mohutný rozměr a velká reklamní plocha na sebe poutají pozornost všech účastníků každé akce.