Poradnik zadruku


Poradnik zadruku to dokument, w którym znajdziesz wszystkie informacje dotyczące stosowanych w naszej drukarni technologii druku. Porównasz ich parametry, dowiesz się, na jakim podłożu są stosowane, a także porównasz nasycenie kolorów, rozdzielczość zdjęć oraz czytelność tekstu na próbkach druku wykonanych w poszczególnych technologiach.

Technologie druku stosowane w MITKO:
- sublimacja;
- sitodruk;
- solwent z laminacją;
- druk żywiczny;
- druk UV.

Pobierz poradnik zadruku [PDF]

TISKOVÁ DATA


PŘÍPRAVA TISKOVÝCH DAT

Pracujeme se soubory *.ai, *.cdr (Adobe Illustrator, Corel Draw) nebo *.psd (Photoshop) a samozřejmě s obrázkovými soubory (*.tiff, *.jpg atd.). Dále akceptujeme pdf soubory.

Požadavky na přípravu tiskových dat:

- všechny texty ve křivkách,
- barvy specifikované ve CMYK,
- rozlišení bitmap podkladů min. 100 dpi (v měřítku 1:1),
- nezbytný kontrolní náhled v jpg formátu.

Před zahájením výroby Vaší objednávky obdržíte grafický náhled designu k Vaší kontrole a odsouhlasení. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás.

POZNÁMKY PRO NEGRAFIKY


DALŠÍ INFORMACE

Mějte prosím na paměti, že barevnost grafických náhledů viditelná na monitoru nebo výtisku z kancelářské tiskárny neodráží skutečné barvy. Za účelem 100% posouzení barev si vyžádejte vzorek tisku. Tento vzorek je pak základem pro porovnání s dodaným výrobkem v případě reklamace barev.

Použité barvy musejí být specifikované ve CMYK. V případě použití barev z palety Pantone či RGB budou tyto barvy automaticky prevedeny na jim nejbližší protějšek ve CMYK paletě. Použití barevného prostředí RGB sebou nese riziko nepřesné reprodukce barev.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE


JASNÁ PRAVIDLA

Soubory předané obchodními partnery nejsou v MITKO s.r.o. (dále jen „Firma“) archivovány a firma za ně nenese žádnou zodpovědnost. Firma dále nenese zodpovědnost za obsah, kvalitu zákazníkem předaných souborů a v nich obsažené překlepy nebo barevné odchylky. Povinností zákazníka je kontrola souborů a jejich dodání v bezchybném provedení. Stejně tak nese zákazník výhradní zodpovědnost za kontrolu firmou dodaných grafických náhledů.

Veškeré nutné zásahy do souborů spojené s jejich nesprávnou přípravou se pojí s dalšími poplatky podle sazby za hodinu práce grafika (550,- Kč bez DPH), o čemž bude zákazník před tím, než tato skutečnost nastane, informován e-mailem.

Nedodání barevného vzoru k zakázce vede k tisku z připraveného souboru bez jakékoliv možnosti další kontroly. Firma nenese zodpovědnost za reprodukci takto vytištěné barvy. Firma nenese zodpovědnost za změnu dodacího termínu způsobenou úpravami v grafickém designu, které požaduje zákazník.

Zákazník se zavazuje vyloučit firmu ze všech případných záležitostí spojených s nároky třetích osob za narušení jejich práv. Zákazník se zavazuje zbavit firmu zodpovědnosti za obsah obsažený tiskových datech a v samotných tiscích. Zákazník souhlasí s využitím fotek a grafického designu jím objednaného zboží v marketingových a reklamních materiálech firmy.

Případné reklamace ohledně kvality výrobků musí být podávány písemně (e-mailem) k posouzení během maximálně 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě má zákazník povinnost dodat reklamované zboží do sídla firmy.