Plotová pole

Galerie

Reklamní plotová pole slouží především k vyhrazení určitě zóny, jako zajištění prostoru startu a cíle, prostoru vystavovatele atd. Samozřejmostí je jejich reklamní či informační potisk, který je už z podstaty tohoto výrobku (lidé stojící za plotovým polem) perfektně viditelný. Nabídnout můžeme základnu jak pro pevné a rovné povrchy (beton, dlažba), tak i pro nezpevněný povrch.
Plotová pole se dále užívají k označení vyhrazené plochy, zvýraznění přístupného prostoru pro diváka, vyznačení únikového koridoru apod. Jejich výhodou je také možnost rychlé výměny potištěných bannerů při zachování původní konstrukce. Kvalita a odolnost potisku zaručuje spolehlivou službu po dlouhou dobu.