25-10-2017

Připravili jsme pro vás posezónní akci v podobě potisku volánů stanu za 1,- Kč!

Připravili jsme pro vás posezónní akci v podobě potisku volánů stanu za 1,- Kč!

Pokud zvažujete pořízení nůžkového stanu do konce roku 2017, máme pro vás dobrou zprávu- vzhledem k naší posezónní akci jej můžete pořídit s výrazně nižšími náklady. Snížili jsme cenu potisku střešních volánů na úplné minimum a můžete jej tak pořídit za symbolickou jednu korunu. Tato akce platí pro všechny objednávky nůžkových stanů doručené do konce roku 2017.
 

PODMÍNKY AKCE

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

§ 1 Tyto podmínky specifikují pravidla promoce "Posezónní akce", dále označené jen jako “akce”.
§ 2 Promotérem akce je společnost  MITKO s.r.o., Jurečkova 643/20, 702 00 - Ostrava, ČR, dále označena jen jako “promotér”.
§ 3 Akce je platná od 23.10.2017 to 31.12.2017

II. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI

§ 4
1. Akce je určena pro:
a) Fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, s výjimkou zaměstnanců promotéra a jejich rodinných příslušníků,
b)Právnické osoby.

2. V rámci této akce promotér dodá sublimační potisk 4 volánů / střešních límců nůžkového stanu za celkovou cenu 1,- Kč bez DPH (slovy: jednakorunačeská).
3. Pro uplatnění této akce musí zákazník odeslat objednávku nůžkového stanu na základě obdržené pdf nabídky promotéra. Tato objednávka musí být promotérem potvrzena do konce roku 2017.
4. Základní podmínky spolupráce s promotérem jsou k dispozici na jeho webových stránkách http://www.mitkoforevents.cz/tiskarna#obecnÉ-podmÍnky-spoluprÁce 

III. REKLAMAčNI řízení 

§ 5
1. Jakékoliv nároky vyplývající z této akce mohou být uplatněny pouze platnými účastníky akce a musejí být doručeny promotérovi mailovou formou na adresu obchod@mitkoforevents.cz nejpozději do 7.1.2018.
2. Promotér posoudí ve lhůtě 30 dnů od doručení nároku jeho oprávněnost a bude odesílatele informovat o dalším postupu a to mailovou formou.
3. V případě, kdy účastník akce nesouhlasí se závěrem promotéra (viz §2 výše), může využít své další právní možnosti a cesty.