23-10-2018

POSEZÓNNÍ SLEVA 10% NA POTISK PÁRTY STANŮ / POTISK VOLÁNŮ NŮŽKOVÝCH STANŮ ZA 1,- Kč

POSEZÓNNÍ SLEVA 10% NA POTISK PÁRTY STANŮ / POTISK VOLÁNŮ NŮŽKOVÝCH STANŮ ZA 1,- Kč

Pokud zvažujete pořízení některého z našich párty stanů do konce února 2019, máme pro vás dobrou zprávu- vzhledem k posezónní akci jej můžete pořídit za výrazně nižší náklady:

  • varianta A) na sublimační potisk opláštění párty stanů nabízíme slevu 10% (nevztahuje se na nůžkové stany)
  • varianta B) v případě nůžkových stanů pak objednávejte sublimační potisk volánů za symbolickou 1,- Kč.

Tato akce platí pro všechny objednávky stanů doručené do konce února 2019, varianty nelze kombinovat.


PODMÍNKY AKCE


I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

§ 1 Tyto podmínky specifikují pravidla promoce "Posezónní sleva", dále označené jen jako “akce”.

§ 2 Promotérem akce je společnost  MITKO s.r.o., Jurečkova 643/20, 702 00 - Ostrava, ČR, dále označena jen jako “promotér”.

§ 3 Akce je platná od 22.10.2018 do 28.2.2019
 

II. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCI

§ 4

1. Akce je určena pro:

a) Fyzické osoby způsobilé k právním úkonům, s výjimkou zaměstnanců promotéra a jejich rodinných příslušníků

b) Právnické osoby.

2. V rámci této akce promotér buďto:

a) poskytne slevu 10% z ceny sublimačního potisku párty stanu uvedené v zaslané cenové nabídce

nebo

b) dodá sublimační potisk 4 volánů / střešních límců nůžkového stanu za celkovou cenu 1,- Kč bez DPH (slovy: jednakorunačeská).

3. Výše uvedené varianty A) a B) nelze vzájemně kombinovat. Nelze tak využít potisk volánů nůžkového stanu za 1,- Kč a dále uplatnit na tuto objednávku slevu 10% na potisk opláštění.

4. Pro uplatnění této akce musí zákazník odeslat objednávku stanu na základě obdržené nabídky promotéra. Tato objednávka musí být promotérem potvrzena do konce února 2019.

5. Základní podmínky spolupráce s promotérem jsou k dispozici na jeho webových stránkách http://www.mitkoforevents.cz/tiskarna#obecné-podmínky-spolupráce
  

III. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

§ 5

1. Jakékoliv nároky vyplývající z této akce mohou být uplatněny pouze platnými účastníky akce a musejí být doručeny promotérovi mailovou formou na adresu obchod@mitkoforevents.cz nejpozději do 7.3.2019.

2. Promotér posoudí ve lhůtě 30 dnů od doručení vzneseného nároku jeho oprávněnost a bude odesílatele informovat o dalším postupu a to mailovou formou.

3. V případě, kdy účastník akce nesouhlasí se závěrem promotéra (viz §2 výše), může využít své další právní možnosti a cesty.