Kolik znamená příprava dobrého výstavního stánku v kontextu prodeje?

Připravte se na veletrh

V průběhu několika desítek let veletržní akce diametrálně změnily svůj vzhled. Z velkých, multioborových molochů se proměnily na menší, na konkrétní obory zaměřená setkání specialistů. Proto dnes, když plánujeme účast na veletrhu, musíme často nejprve zvolit téma veletrhu vyhovující našim potřebám. Současně je nutné se připravit nikoliv na dvoudenní zábavu se svými přáteli z oboru, ale na dosti obtížnou a intenzívní marketingovou práci.

Když už máme výběr veletrhu za sebou, musíme se na něj odpovídajícím způsobem připravit. Marketingový plán musí obsahovat nejen informování svých obchodních partnerů o tom, že se taková akce bude konat a že jsou na ní zváni. Nestačí také pouze rozeslat maily v daném oboru. Musíme proniknout k zákazníkům v několika sděleních současně. Může to být informace v tisku a na internetu, venkovní reklama v podobě plakátů, billboardů či bannerů. Naši zákazníci musí být informováni o našich produktech a službách z více zdrojů. V marketingových sděleních musíme využít tzv. omnichannel. Oddělení prodeje musí rovněž využít veškerá jednání k tomu, aby byli všichni informováni o naší účasti na veletrhu. To je právě první krok účasti na veletrhu, který musíme provést ještě před samotnou akcí.

Propočítejte náklady na účast

Při výpočtech nákladů na účast je nutné jasně určit cíle naší přítomnosti (utváření značky, kontakt se zákazníky, znovuzískávání dávných zákazníků a pronikání k novým, prezentace novinek na trhu, průzkum trhu, ověřování konkurence). Je nutné je propojit s obecným marketingovým plánem firmy a v tomto kontextu připravit i stánek. Současně je možné při přípravě designu vzít v úvahu téma veletrhu či profil návštěvníků. Navýšení rozpočtu na veletrh může přinést znatelné výsledky. Větší plocha, zadání přípravy stánku dobré agentuře, souvislé reklamní sdělení mají bezpochyby vliv na zvýšení počtu návštěvníků a pak je už jen na prodejcích, aby tuto skutečnost využili. Dobrá práce po veletrhu, při níž využijeme tuto skutečnost, zcela určitě přispěje ke zlepšení prodejních výsledků.

Odlište se od jiných

edním z nejdůležitějších prvků veletrhů je stánek. Právě on bude vzbuzovat první dojem, který nesmíme zanedbávat a podceňovat. Právě stánek musí přilákat návštěvníky veletrhu. Proto je tak důležitou součástí veletrhu.

Při plánování zástavby je nutné věnovat pozornost tomuto:

  • Exponování loga firmy nebo značky (nejlépe viditelné ze všech stran stánku)
  • Propojení tematických prvků s identifikací firmy
  • Využití firemních barev
  • Grafika informačních materiálů ? katalogy, brožury, reklamní předměty - navazující na návrh stánku i odpovídající vizuální identifikaci firmy
  • Rozložení stánku (zóny: aktivní, pasivní a intenzivní)
  • Přizpůsobení vizáže obsluhy stánku vizuální podobě firmy

Pro přípravu vhodného stánku je nutné zajistit jeho originalitu a jeho odlišení od těch ostatních. Přenese to fakt, že se o něm bude v kuloárech veletrhu mluvit, a může to skončit dokonce i veletržním oceněním. Po ukončení veletrhu je nutné využít to k marketingovým účelům.

Zvolit správnou obsluhu návštěvníků veletrhu

Jedním z těch obtížných úkolů je výběr personálu, který pojede na veletrh. Musí být dobře připraven nejen po stránce profesních dovedností, znalostí výrobků či cizích jazyků. Musí mít dobré prezentační schopnosti, zkušenosti s účastí na veletrhu, musí být otevřený při kontaktech se zákazníky a disponovat nezbytnými technickými znalostmi o výrobcích, aby mohl odpovídat na většinu podrobných otázek. Pamatujte na to, že poskytování vyčerpávajících odpovědí na veletrhu může přilákat zákazníka natolik, že tento kontakt přinese po veletrhu ovoce v podobě zakázky.

Práce po veletrhu

Účast na veletrhu je nutné bezpodmínečně využít také po jeho skončení. Po projednání cílů, kterých se podařilo na veletrhu dosáhnout, s personálem je nezbytné naplánovat další marketingové kroky k tomu, abychom tyto výsledky využili. Nezbytné je rychlé jednání, aby povědomí o našem stánku neupadlo v zapomnění zákazníků a návštěvníků, kteří jej navštívili.

Dalším přínosem jsou získaná ocenění, např. za efektivní prostorové řešení stánku. Pochlubíme-li se takovými úspěchy před svými zákazníky, můžeme počítat s tím, že je tito předají dalším.

Obecně vyvstává fakt, že dobrá příprava na veletrh ? stánek, personál ? zcela určitě přinese lepší prodejní výsledky a hrdost ze získaných ocenění musí být rovněž přetavena do podoby marketingových úspěchů.


Byl tento článek užitečný?

Ohodnoťte jej pomocí hvězd.

Průměrné hodnocení: 3.7/5. Počet hodnocení: 3